Med Senergias verktyg Senergia Planner kan du som installatör snabbt skapa din materiallista för att få fram rätt material i rätt kvantitet. Du kan gå direkt från Senenergia Planner till att lägga din order. Med Senergia Planner får du mekaniska infästning, elektriska designen med växelriktare och tillbehör. Allt på ett enda ställe!

VALK PV-PLANNER

Använd ValkPVplanner för att välja korrekt Van Der Valk monteringssystem, för platta och lutande tak.

Alla system designas baserat på rådande snö och vindlaster. Artiklarna kan enkelt importeras till din kundvagn.

Weland Stål

Använd Weland Ståls kalkylprogram för att korrekt välja solpanelsfästen för att välja korrekt.

Alla konfigurationer av solpanelsfästen kan hanteras i Weland Ståls kalkylator och kan beställas enkelt hos Senergia.

Nordmount Planner

Här kan du planera ditt tak på ett enkelt sätt och få en sammanställning över de material du behöver för att genomföra ditt projekt.


Fronius Konfigurator


Använd Fronius verktyg för att dimensionera dina strängar till din Fronius-växelriktare.HUAWEI SMART DESIGN

Använd Huaweis verktyg Smart Design Tool och gör din strängkonfiguration för din Huawei-växelriktare.Ferroamp Kabelkalkylator

Använd Ferroamps kabelkalkylator att dimensionera kablage för både DC & AC till din installation.

Används med fördel för att dimensionera kablage i likströmsnätsapplikationer.

Ferroamp SSO - Kalkylator

Använd Ferroamps SSO-kalkylator för att beräkna antalet SSOer du behöver i ditt Ferroamp-system.SAJ designer

Använd SAJ:s verktyg för att dimensionera dina strängar till din SAJ-växelriktare.Growatt designer

Använd Growatt verktyg för att dimensionera dina strängar till din Growatt-växelriktare.Använd Huaweis nya mjukvara med 3D-design, automatisk stränglayout och avancerade kalkyler. Förverkliga visionen om ditt solcellskraftverk med fullständig 3D-återgivning. Design för maximalt utbyte, hög prestanda och effektiv drift.

HUAWEI SMART DESIGN 2.0