VALK PV-PLANNER

Använd ValkPVplanner för att välja korrekt Van Der Valk monteringssystem, för platta och lutande tak.

Alla system designas baserat på rådande snö och vindlaster. Artiklarna kan enkelt importeras till din kundvagn.

Weland Stål

Använd Weland Ståls kalkylprogram för att korrekt välja solpanelsfästen för att välja korrekt.

Alla konfigurationer av solpanelsfästen kan hanteras i Weland Ståls kalkylator och kan beställas enkelt hos Senergia

Fronius Konfigurator

Använd Fronius verktyg för att dimensionera dina strängar till din Fronius-växelriktare.HUAWEI SMART DESIGN

Använd Huaweis verktyg Smart Design Tool och gör din strängkonfiguration för din Huawei-växelriktareFerroamp Kabelkalkylator

Använd Ferroamps kabelkalkylator att dimensionera kablage för både DC & AC till din installation.

Används med fördel för att dimensionera kablage i likströmsnätsapplikationer.

Ferroamp SSO - Kalkylator

Använd Ferroamps SSO-kalkylator för att beräkna antalet SSOer du behöver i ditt Ferroamp-system.